Fotovoltaica Autoconsum Domèstic Vic (Osona)

Sobre este proyecto

Instal·lació Fotovoltaica Domèstica per a Autoconsum instantani de 4 kWp que donarà servei a un habitatge unifamiliar. Instal·lació perfectament integrada sobre coberta.

Fecha
Categoría
Autoconsumo Fotovoltaico Doméstico