Fotovoltaica Autoconsum UPC Campus Nord Barcelona

Sobre el projecte

Instal·lació de la nova planta solar a la UPC (Campus Nord de Barcelona), formada per 510 plaques fotovoltaiques que ocupa una superfície de 2.067 m2 sobre les cobertes dels edificis dels aularis A1, A2, A3 i A4. La nova planta tindrà una potència de 170kW i es preveu que tingui una producció anual de 225.000 kWh, és a dir, el 50% de l’energia que consumeixen aquests edificis.
Data
Categoria
Autoconsum Fotovoltaic Industrial