Projectes

Casos d'Èxit

A continuació et mostrem algunes de les instal·lacions realitzades recentment. Són clares apostes i casos d’èxit de clients que han optat per un canvi en el model energètic deixant enrere les convencionals fonts d’energia per fer un pas endavant cap a les energies renovables. Trobaràs instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques, de calderes Hargassner biomassa de pèl·lets, estella o llenya i aerotèrmia.