Biomassa per a la llar

Et donem la benvinguda a la nova energia

Pressupost Caldera Biomassa per a la teva llar​

En l’àmbit de la tecnologia de les fonts d’energia renovables, la biomassa és la matèria orgànica d’origen vegetal que pot ser utilitzada com a font d’energia, ja sigui com a combustible o mitjançant altres processos.

L’aprofitament de la biomassa com a font d’energia tèrmica és a dia d’avui una de les solucions sostenibles més viables i eficients que permet no tan sols reduir els costos energètics i econòmics, sinó també lluitar activament contra l’escalfament global.

Mitjançant calderes de combustió de biomassa Hargassner substituïm els habituals combustibles fòssils per d’altres d’origen renovable com són el pèl·let, l’estella o la llenya i dotem la llar d’un sistema de climatització sostenible.

Per què optar per la biomassa?

Estalvi Econòmic

Estalvi econòmic de fins al 75 % respecte a les energies convencionals. Ràpida amortització y estabilitat del preu del combustible. Tecnologia eficient.

Energia de Proximitat

Potencia l'economia local i rural, l'explotació sostenible i el manteniment dels nostres boscos. Es tracta d'una energia de km 0 que redueix la dependència de les grans companyies energètiques.

Estalvi Energètic

Tecnologia altament eficient equiparable als sistemes convencionals de gas o gasoil. Calderes eficients amb un rendiment superior al 90 %.

Balanç de Co2 Neutre

No contribueix a l’escalfament global. Combustibles d'origen renovable i sostenible que redueixen les emissions de CO2 desaccelerant l'efecte hivernacle.

Biomassa Hargassner a Catalunya

A Visió Solar | Energies Renovables som distribuïdors i servei tècnic oficial a Catalunya de la prestigiosa marca austríaca de calderes de biomassa Hargassner. Garantia d’eficiència i funcionalitat.

Més de 400 instal·lacions avalen la nostra experiència i compromís amb la millor marca de calderes de biomassa del mercat. Disposem de tota la gama de calderes de pèl·let, estella, llenya i els accessoris de la marca que doten infinites possibilitats a particulars que volen fer el canvi a una energia neta i eficient.

Energia de proximitat

Tipologia de calderes segons el combustible utilitzat

Calderes de pèl·let

El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació́ de subproductes provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls. La compactació és un procés de densificació́, amb el qual incrementem el valor energètic per unitat de volum.

Calderes d’estella

L’estella forestal prové de la trituració de material llenyós procedent del bosc o bé del subproducte de l’activitat de les serradores i altres indústries forestals. La qualitat de l’estella forestal ve determinada principalment per l’espècie, la humitat, la granulometria i el contingut en cendres.

Calderes de llenya

La llenya com a combustible en calderes de biomassa automàtica és una alternativa interessant per a aquells usuaris en zones rurals que disposin de bon accés a aquest combustible. La qualitat pot ser molt variable, tant per la humitat com pel seu poder calorífic (que depèn del tipus de fusta emprada).

Preguntes freqüents

La biomassa és tota aquella matèria orgànica produïda per plantes i animals, com ara la fusta i les fulles dels arbres, les closques de fruits secs, els excrements d’animals, les restes de poda i altres deixalles d’agricultura.

No obstant això, quan parlem de biomassa en l’àmbit de les energies renovables ens referim a aquella matèria orgànica d’origen vegetal que pot ser utilitzada com a font d’energia. La biomassa sol utilitzar-se per al seu aprofitament com a energia tèrmica o, indirectament, per a la generació d’energia elèctrica.

A través de la combustió de la biomassa sòlida es pot generar energia tèrmica i elèctrica per a la producció d’aigua calenta, calefacció i electricitat. El seu ús més generalitzat és a través de calderes de biomassa, les quals utilitzen combustibles naturals, com els pèl·lets de fusta, residus forestals, ossos d’oliva i closques de fruits secs, com a font d’energia. Aquest tipus de calderes són molt més eficients mediambientalment, segures i econòmiques, ja que arriben a un estalvi de fins a un 75 % en comparació amb les calderes tradicionals. A més, tenen tots els avantatges de les calderes convencionals: funcionament automàtic, autoneteja, temporització, càrrega anual de combustible i alimentació des d’una sitja o dipòsit subterrani.

No. Per a la producció de biomassa s’utilitzen principalment residus de la transformació de la fusta. En la indústria de serradores, per exemple, fins a un 35 % de cada arbre processat queda sense utilitzar en forma d’estella i serradures. Aquest percentatge es pot utilitzar per a la producció de pèl·lets o directament per a estella. El 60 % de la península Ibèrica és massa forestal. El procés de neteja i manteniment dels boscos genera quantitats molt importants de biomassa, que es pot utilitzar completament en equips de producció de calor. Per tant, l’ús de la biomassa suposa un manteniment sostenible dels boscos autòctons, la creació de llocs de treball i la independència dels preus dels combustibles fòssils.

No hi ha combustió sense emissions. Tot i això, el cicle de la biomassa es pot considerar neutre en termes d’emissions de CO2. Durant el procés de combustió s’allibera la quantitat de CO2 que l’arbre ha absorbit durant el seu creixement, per tant, tot el CO2 emès en l’ús energètic de la biomassa no contribueix a l’increment del seu percentatge en l’atmosfera, i ajuda a reduir l’efecte hivernacle i a evitar el continu canvi climàtic.

No. La tecnologia ha avançat moltíssim i les calderes Hargassner són totalment automàtiques. Amb un sol manteniment anual és suficient per tal de garantir el correcte funcionament de l’equip. Les calderes de biomassa Hargassner compten amb un sistema de monitorització que és capaç de fer un seguiment del funcionament i de les seves necessitats a distància per tal que el nostre servei tècnic pugui supervisar que la instal·lació segueix rendint al 100 %.

Hi ha diversos factors que determinen l’elecció del combustible, i el nostre equip tècnic realitza un estudi previ per a cada cas adaptant la solució més eficient, econòmica i pràctica per a cada client. A grans trets, s’aconsella el pèl·let com a combustible en habitatges unifamiliars o comunitats de veïns o entorns urbans, ja que el seu sistema d’emmagatzematge no és tan complex ni requereix de tant espai com d’altres. L’estella, per contra, és ideal en instal·lacions de gran consum com són granges, residències, centres d’ensenyament, poliesportius o xarxes de calor amb diferents punts de consum, degut al baix preu del combustible i a l’espai que sovint hi ha disponible per a l’emmagatzematge del combustible. Pel que fa a la llenya, es recomana sobretot per a aquelles finques o cases (turisme rural, masies, cases de poble, etc.) en què l’accés a la matèria prima sigui fàcil i pràctic i on en general hi hagi una activitat permanent, ja que a diferència de les dues altres opcions, les calderes de llenya requereixen d’una càrrega manual cada 12 hores aproximadament.

Sí. En l’actualitat hi ha una activitat forestal de

Sí. En l’actualitat hi ha una activitat forestal dedicada a la producció de biomassa, i cal remarcar el creixement i l’expansió d’empreses locals dedicades al subministrament de biomassa. Això assegura un combustible de proximitat, allunyat de les fluctuacions de preu a les que estan sotmesos els combustibles fòssils habituals, fet que es tradueix en un equilibri del seu cost. No tan sols està garantit, sinó que alhora representa un impuls per a l’economia local.

dicada a la producció de biomassa i cal remarcar el creixement i expansió d’empreses locals dedicades al subministrament de biomassa. Aquest fet assegura un combustible de proximitat, allunyat de les fluctuacions de preu a les que estan sotmesos els combustibles fòssils habituals que es tradueix en un equilibri del seu cost. No tan sols està garantit sinó que alhora representa un impuls a l’economia local.

Sí. Totalment compatible, ja que amb poques, o gairebé nul·les, adaptacions de l’actual sistema de calefacció s’aconsegueix substituir la font de generació de calor existent pel nou sistema renovable, més eficient, net i respectuós amb el medi ambient.

No, les calderes Hargassner són altament eficients i el seu consum és mínim perquè estan classificades amb la categoria A++.

Contacta amb nosaltres

Pressupost de caldera de biomassa per a la teva llar