Instal·lació de Biomassa (Pellets) per a la Llar Vic