Archive

Nova instal·lació a de Biomassa (Estella) a Torelló. Instal·lació de dues Calderes Hargassner de 200 kW en cascada (400kW) amb 10.000l d’inèrcia per tal de climatitzar la nau industrial (aeroterms) i les oficines (fancoils) de l’empresa....

Nova instal.lació a Vandellós. Execució de tota l’obra inclòs edificis de nova construcció. Xarxa de calor de Biomassa (Estella) amb una Caldera Hargassner Ibérica de 150 kW que donarà servei a diferents equipaments municipals: Geriàtric i Ajuntament. Una clara aposta per part de l’Ajuntament de Vandellós...

Instal·lació Fotovoltaica Domèstica per a Autoconsum instantani de 4 kWp que donarà servei a un habitatge unifamiliar. Instal·lació perfectament integrada sobre coberta....

Nova instal.lació a Argentona. Execució de tota l’obra inclòs edificis de nova construcció. Xarxa de calor de Biomassa (Estella) amb dos Calderes Hargassner Ibérica de 200 kW que donaran servei a diferents equipaments municipals: al Pavelló Municipal d’Esports, Escola Municipal i els vestuaris camp de...

Nova instal·lació a Manresa (La Balconada). Execució de tota l'obra inclòs edificis de nova construcció. Xarxa de calor de Biomassa (Estella) amb una Caldera Hargassner Ibérica de 300kW que donarà servei a diferents equipaments municipals: Calefacció a l’Escola Serra i Hunter i a les instal·lacions...

Instal·lació Fotovoltaica Domèstica per a Autoconsum instantani de 7,26 kWp que donarà servei a un habitatge unifamiliar. Instal·lació sobre dues cobertes de teula perfectament integrada....

Instal·lació de la nova planta solar a la UPC (Campus Nord de Barcelona), formada per 510 plaques fotovoltaiques que ocupa una superfície de 2.067 m2 sobre les cobertes dels edificis dels aularis A1, A2, A3 i A4. La nova planta tindrà una potència de 170kW...

Una Instal·lació que substitueix els antics sistemes energètics que funcionaven amb Gas i Electricitat (Fancoils). La xarxa de calor està formada per una central de generació d'energia tèrmica de biomassa, formada per una sitja i una sala de calderes d’on neix un circuit hidràulic de calefacció/ACS...